Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

Ai Quattro Canti

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Nhất Palermo
Tài sản tốt nhất trong Palermo
Tài sản rẻ nhất trong Palermo

Nhất Italy
Tài sản tốt nhất trong Italy
Tài sản rẻ nhất trong Italy

Tìm giá thấp nhất trên khách sạn phù hợp với bạn trong Palermo, Italy
Ai Quattro Canti
4.2   

7 Tổng số đánh giá

Giường và bữa sáng

"Ai 4 Canti B&B"