Tìm kiếm sẵn có và đặt ngay bây giờ

Ai Quattro Canti

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Tài sản phổ biến nhất trong Palermo
Tài sản tốt nhất trong Palermo
Tài sản rẻ nhất trong Palermo

Tài sản phổ biến nhất trong Italy
Tài sản tốt nhất trong Italy
Tài sản rẻ nhất trong Italy

Đặt khách sạn ở Palermo
Ai Quattro Canti
4.2   

7 Tổng số đánh giá

Giường và bữa sáng

"Ai 4 Canti B&B"