Tìm kiếm sẵn có và đặt ngay bây giờ

Casa Malvarosa

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Tài sản phổ biến nhất trong Trapani
Tài sản tốt nhất trong Trapani
Tài sản rẻ nhất trong Trapani

Tài sản phổ biến nhất trong Italy
Tài sản tốt nhất trong Italy
Tài sản rẻ nhất trong Italy

Mở không khí bnb và khách sạn
Casa Malvarosa
2.7   

4 Tổng số đánh giá

Nhà khách

L 'old stable starting nineteenth just a stone's throw from the beaches of Trapani where it landed Enea, in an atmosphere of another era rule where the smell of the sea and smells of sweet typical cuisine.