Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

Casa Malvarosa

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Nhất Trapani
Tài sản tốt nhất trong Trapani
Tài sản rẻ nhất trong Trapani

Nhất Italy
Tài sản tốt nhất trong Italy
Tài sản rẻ nhất trong Italy

Đặt phòng thấp cấp cho các khách sạn ở Trapani
Casa Malvarosa
2.7   

4 Tổng số đánh giá

Nhà khách

L 'old stable starting nineteenth just a stone's throw from the beaches of Trapani where it landed Enea, in an atmosphere of another era rule where the smell of the sea and smells of sweet typical cuisine.