Tìm kiếm sẵn có và đặt ngay bây giờ

Hostel And Hotel Bella Capri

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Tài sản phổ biến nhất trong Napoli
Tài sản tốt nhất trong Napoli
Tài sản rẻ nhất trong Napoli

Tài sản phổ biến nhất trong Italy
Tài sản tốt nhất trong Italy
Tài sản rẻ nhất trong Italy

Đặt khách sạn và ký túc xá bây giờ Napoli
Hostel And Hotel Bella Capri

Nhà trọ

Hostel and Hotel Bella Capri is located in the most central part of the City, right in front of the port and next to the Bus station to Pompei and Amalfi Coast.