Tìm kiếm sẵn có và đặt ngay bây giờ

Hotel Salus

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Tài sản phổ biến nhất trong Milan
Tài sản tốt nhất trong Milan
Tài sản rẻ nhất trong Milan

Tài sản phổ biến nhất trong Italy
Tài sản tốt nhất trong Italy
Tài sản rẻ nhất trong Italy

Đặt khách sạn hoặc ký túc xá độc đáo và trải nghiệm một thành phố như một địa phương trong Milan, Italy
Hotel Salus

Nhà trọ

The Salus Hotel is an economic hotel situated in one calm zone of Milan to little minuteren from the center city