Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

New Hostel Florence

Bạn muốn tìm kiếm availablity cho toàn bộ một thành phố hoặc khu vực?

Nhất Florence
Tài sản tốt nhất trong Florence
Tài sản rẻ nhất trong Florence

Nhất Italy
Tài sản tốt nhất trong Italy
Tài sản rẻ nhất trong Italy

Thêm các khách sạn ở nhiều địa điểm trong Florence, Italy
New Hostel Florence
3.5   

513 Tổng số đánh giá

Nhà trọ

Garden, solarium, air conditioning, 5 minutes from the rail station -- Free Wifi!!!