Tìm kiếm sẵn có và đặt ngay bây giờ

New Hostel Florence

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Tài sản phổ biến nhất trong Florence
Tài sản tốt nhất trong Florence
Tài sản rẻ nhất trong Florence

Tài sản phổ biến nhất trong Italy
Tài sản tốt nhất trong Italy
Tài sản rẻ nhất trong Italy

Khách sạn
New Hostel Florence
3.5   

522 Tổng số đánh giá

Nhà trọ

Garden, solarium, air conditioning, 5 minutes from the rail station -- Free Wifi!!!