Tìm kiếm sẵn có và đặt ngay bây giờ

Paradise Beach Backpackers Hostel

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Tài sản phổ biến nhất trong Forio
Tài sản tốt nhất trong Forio
Tài sản rẻ nhất trong Forio

Tài sản phổ biến nhất trong Italy
Tài sản tốt nhất trong Italy
Tài sản rẻ nhất trong Italy

Paradise Beach Backpackers Hostel
Paradise Beach Backpackers Hostel

Nhà trọ

NO curfew, FREE wifi, FREE breakfast, BAR, SOCIAL activities, POOL & all rooms OVERLOOK the Med...