Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

Paradise Beach Backpackers Hostel

Bạn muốn tìm kiếm availablity cho toàn bộ một thành phố hoặc khu vực?

Nhất Forio
Tài sản tốt nhất trong Forio
Tài sản rẻ nhất trong Forio

Nhất Italy
Tài sản tốt nhất trong Italy
Tài sản rẻ nhất trong Italy

Tìm mức giá thấp và đặt phòng khách sạn ở Forio
Paradise Beach Backpackers Hostel

Nhà trọ

NO curfew, FREE wifi, FREE breakfast, BAR, SOCIAL activities, POOL & all rooms OVERLOOK the Med...